Delaktiga patienter – Rådgivande kommittéer om kliniska prövningar för psoriasis

image_pdfSave as PDFimage_printPrint this page

Inledning

Novartis Advisory Board träffar sex nationella psoriasispatientorganisationer för att undersöka patientrelevanta utfall i kliniska prövningar för psoriasis.

Beskrivning av fallet

Novartis Advisory Board träffade sex representanter från nationella psoriasispatientorganisationer (Tyskland, Italien, Frankrike, Spanien, Sverige och Schweiz) för att undersöka patientrelevanta utfall i kliniska prövningar för psoriasis.

Typer av delaktiga patienter/patientrepresentanter

  • Patienter med personlig erfarenhet av sjukdomen.
  • Expertpatienter/patientrepresentanter med god kunskap om sjukdomen men liten erfarenhet av FoU.
  • Expertpatienter/patientrepresentanter med god kunskap om sjukdomen och bra erfarenhet av FoU.

Fördelarna med patientdelaktighet

  • Patientrelevanta utfall kan identifieras, t.ex. livskvalitet som primärt/sekundärt utfall, effekt och säkerhet på lång sikt samt snabbhet för unga patienter.
  • Psoriasis Area Severity Index (PASI) är inte relevant för patienter – det viktiga är placeringen av plack.
  • Patientvänligt material och utbildade sjuksköterskor för att stödja självadministrering, överensstämmelse och prövningsdeltagarnas medvetenhet om samtidig behandling efterfrågas.

Utmaningar och hinder

Hitta expertrepresentanter med specifik kunskap om kliniska prövningar.

Lärdomar

  • Tidigare start (fas II och utformningsfasen).
  • Rådgivande kommitté med flera intressenter (viktiga ledare och/eller betalare)

A3-advisory-board-on-Psoriasis-clinical-trials_V1.0

Bilagor

 

Överst på sidan

Sök i verktygslådan