Delaktiga patienter – Märkning av patientläkemedel (USA)

image_pdfSave as PDFimage_printPrint this page

Inledning

Samarbete mellan patientrepresentanter, akademiska institutioner (Northwestern University och Emory University) och läkemedelsföretaget Merck (Health Literacy and Healthcare Disparities Strategy group) för att ta fram en förenklad märkning med ett format som de flesta kan förstå.

Beskrivning av fallet

Enligt National Assessment of Adult Literacy har endast 12 % av alla vuxna amerikaner ”god hälsolitteracitet”.Cirka 14 % beräknas ha ”lägre än grundläggande” hälsolitteracitet – uppskattningsvis 30 miljoner människor.Grupperna som är mest utsatta är personer över 65 år, invandrare som inte talar engelska, personer med begränsad utbildning och personer med begränsad inkomst.

Patientmärkningen är viktig eftersom den ger patienterna information om dosering, potentiella biverkningar och vilka tillstånd som produkten används för.Den utgör även grunden för vår kommunikation om läkemedlen med patienterna.Det kan vara material för patientutbildning, produktwebbplatser, tryckta annonser och TV-reklam riktad till konsumenter.

Den förenklade märkningen är resultatet av ett tvåårigt samarbete mellan Merck och hälsokunskapsexperter vid Emory University och Northwestern University, där man skapade ett märkningsformat som de flesta – även personer med begränsad hälsolitteracitet – kan förstå.

Vi arbetar med och delar våra data med FDA, vilket vi hoppas ska resultera i en ny standard för patientmärkning.

Typer av delaktiga patienter/patientrepresentanter

  • Patienter med personlig erfarenhet av sjukdomen.
  • Expertpatienter/patientrepresentanter med god kunskap om sjukdomen och bra erfarenhet av FoU.

Fördelarna med patientdelaktighet

Med förståelsetestet som användes i forskningen försökte man bland annat mäta om patienterna förstod vilket tillstånd läkemedlet var avsett att behandla, hur läkemedlet doserades och eventuella biverkningar.Forskning från Northwestern och Emory har visat en signifikant skillnad mellan respondenter med begränsad hälsolitteracitet och respondenter med tillräcklig hälsolitteracitet.Testerna av vårt nya format visade att vi praktiskt taget eliminerade skillnaderna mellan grupperna med låg hälsolitteracitet och den allmänna befolkningen.Dessutom var förståelsen för utkastet mycket hög bland både respondenter med begränsad hälsolitteracitet (86 %) och respondenter med tillräcklig hälsolitteracitet (95 %).

De tillvägagångssätt som Merck utvecklade under arbetet kan vara betydande för folkhälsan när företag och andra organisationer förstår hur man identifierar rätt populationer för att testa sina produkter och tjänster.

Utmaningar och hinder

Tidigare har individer med begränsad hälsolitteracitet utgjort en mycket liten del eller inte varit representerade över huvud taget i Mercks marknadsundersökningar.Genom att arbeta med externa experter på Northwestern och Emory och vårt eget marknadsundersökningsteam lärde vi oss hur vi rekryterar den här populationen för vår forskning om patientmärkning.

Att utveckla en ny standard innebar att ta in grupper som vanligtvis inte själva väljer att delta i forskning och inte finns med i rekryteringsdatabaser:personer med begränsad hälsolitteracitet.

Det krävdes till exempel nya kreativa metoder för att hitta deltagare till studien, inklusive rekrytering från utbildningscentrum och pensionärsföreningar.Personer över 75 år utesluts vanligtvis från studier och patientforskning.Personer över 75 år är dock den grupp där det är vanligast med flera kroniska sjukdomar som kräver receptbelagda läkemedel och det är mer sannolikt att den här gruppen har begränsad hälsolitteracitet.

Lärdomar

Jämfört med tidigare förståelsetest som utförts av läkemedelsföretag gav tillämpningen av evidensbaserade tillvägagångssätt genom partnerskap med en akademisk forskargrupp enastående resultat, särskilt bland dem med begränsad hälsolitteracitet.Det här partnerskapet bör ses som en modell som kan användas av andra läkemedelsföretag och andra branscher inom hälso- och sjukvården (t.ex. sjukförsäkringsgivare och tillverkare av medicintekniska produkter) samt eventuella hälso- och sjukvårdssystem som skapar kommunikation riktad till patienter.

A3-Patient-medication-labelling-V1.0

Bilagor

Överst på sidan

Sök i verktygslådan