Delaktiga patienter – Använda användarundersökningar

image_pdfSave as PDFimage_printPrint this page

Inledning

Läkemedelsföretaget Novo-Nordisk gör användarundersökningar med patienter för att öka sin förståelse för patienterna och utveckla produkter som uppfyller användarnas behov.

Beskrivning av fallet

På Novo Nordisk Device R&D gör vi användarundersökningar med patienter.Syftet med användarundersökningarna är att öka vår förståelse för användarna för att kunna utveckla produkter som uppfyller användarnas behov.Mer specifikt utför Device R&D användarundersökningar för att:

  • få eller utveckla en förståelse för användarnas behov
  • få feedback om produkt- och/eller tjänstekoncept
  • utvärdera enheters användbarhet och förpackningsmaterial.

Användarundersökningarna är utformade efter det specifika projektets behov och metoderna bestäms därefter.

Vi har en avdelning med professionella forskare som ansvarar för att säkerställa kvaliteten och överensstämmelsen av användarundersökningarna som används tidigt i utvecklingen av enheter.

Typer av delaktiga patienter/patientrepresentanter

  • Patienter med personlig erfarenhet av sjukdomen

Fördelarna med patientdelaktighet

Genom användarundersökningar försöker vi förstå patienternas uttalade och outtalade behov och därigenom testa om våra tekniska utvecklingar matchar och uppfyller verkliga användares verkliga behov.

Utmaningar och hinder

Det finns många interna och externa regler och förordningar.För att säkerställa överensstämmelse har vi utvecklat omfattande riktlinjer för användarundersökningar, som beskriver det processflöde som alla användarundersökningar måste följa.

Avdelningen bedriver forskningen och när projektmedlemmar (t.ex. ingenjörer) bjuds in att delta i forskningen utbildas de om det antropologiska tillvägagångssättet och om regler och förordningar.

Lärdomar

Vi lärde oss att det krävs mycket resurser för att säkerställa överensstämmelse med regler och förordningar.

En annan lärdom är att ett antropologiskt tillvägagångssätt för att få en bättre förståelse för användarnas perspektiv är extremt värdefullt i de tidiga utvecklingsfaserna.Det är viktigt att förstå att människor inte alltid uttrycker sina behov – de flesta av de frågor som är intressanta för oss finns på en outtalad nivå, och därför behövs kvalitativa forskningsmetoder och forskare som är utbildade i det här tillvägagångssättet.

A3-User-research_v1_EN

Bilagor

Överst på sidan

Sök i verktygslådan