1

Czy zna Pan/Pani “dobre praktyki”w zakresie zaangażowania pacjentów w HTA?

Czy zna Pan/Pani “dobre praktyki”w zakresie zaangażowania pacjentów w HTA? from EUPATI on Youtube.

A2-ITW-Q6_PL-v1.1