Czy wie Pana/Pani, jakie inne organizacje były lub są zaangażowanie w procesy HTA?

“Zwiększ swoje wrażenia z czytania, włączając napisy w towarzyszącym filmie”.

Transkrypcja

[Czy wie Pana/Pani, jakie inne organizacje były lub są zaangażowanie w procesy HTA?]

Mary Baker – Wiceprzewodnicząca Europejskiej Rady Mózgu; Patronka Europejskiego Stowarzyszenia Choroby Parkinsona

Stowarzyszenia onkologiczne i na pewno wiem, że Jean Mossman była zaangażowana, kiedy była dyrektorem naczelnym BACUP cancer BACUP.

Jan Geissler – rzecznik pacjentów i dyrektor projektu Europejskiej Akademii Pacjentów ds. Innowacji Terapeutycznych (EUPATI)

Istnieje bardzo różne doświadczenie między krajami w Wielkiej Brytanii w zakresie HTA. Ma już długą historię, jeśli możemy mówić o długiej historii zaangażowania pacjentów w HTA i myślę, że przez lata NICE i społeczność pacjentów oraz organy regulacyjne omawiały dalszy proces i bardzo przejrzyście opisały, na jakich etapach procesu HTA mogą być zaangażowani pacjenci.

W Niemczech, dla porównania, myślę, że jesteśmy w powijakach. I że w tej chwili istnieją pewne punkty, w których pacjenci mogą być zaangażowani, a akredytowane organizacje pacjentów mogą wysyłać przedstawicieli na przesłuchania, a także są zaangażowani w pewnego rodzaju komitety podczas przepływu oceny HTA. Ale powiedziałbym, że w tej chwili nie jest w 100% przejrzyste, kto może uczestniczyć, kiedy może uczestniczyć, a zwłaszcza w jaki sposób może wnieść swój wkład.

Eibhlin Mulroe – CEO, Irlandzka Platforma Organizacji Pacjentów (IPPOSI)

Rząd irlandzki nie patrzy na leki owsiane na rzadkie schorzenia w inny sposób.

Oceniają je dokładnie w ten sam sposób, w jaki ocenialiby leczenie cukrzycy lub astmy. I przypuszczam, że jest pewien, wiesz, wiele procesów oceny stosowanych przez nasz organ HTA jest dobrych.

I patrzą na skuteczność, patrzą na efektywność kosztową, ale sugerowalibyśmy, że potrzebujemy tam zaangażowania pacjentów bardziej niż kiedykolwiek, ponieważ leczenie o wysokich kosztach nigdy nie będzie opłacalne, zwłaszcza lek sierocy. Musimy więc przyjrzeć się etyce związanej z dostępem dla pacjentów. Myślę, że jest to kolejny przykład, w którym zaangażowanie pacjentów jest naprawdę ważne.

A2-ITW-Q2_PL-v1.1

[Zastrzeżenie: Wyświetlane tłumaczenie zostało wygenerowane przy użyciu automatycznego systemu przetwarzania języka.]