EUPATI Toolbox

Visar 160 resultat 

Växtbaserad medicin

Växtbaserade läkemedel är baserade på extrakt från växter eller delar av växter som har läkande egenskaper.De har använts i hundratals år och kan betraktas som ursprunget till biologiska behandlingar.Växtbaserade...

Läs mer »

Vägen framåt är att aktivt lyssna på patienten

Berättelserna från patienter, familjemedlemmar, partners, vänner, vetenskapsmän och vårdpersonal är ganska slående – och understryker att vi har en lång väg att gå mot mer systematisk patientdelaktighet inom vårdens...

Läs mer »

Vacciner

Vacciner är biologiska beredningar som utvecklas från modifierade versioner av de mikroorganismer som orsakar en sjukdom.Vacciner förbättrar immuniteten eller ger immunitet mot vissa sjukdomar, vanligtvis i syfte att förebygga...

Läs mer »

Filter