Sökresultat

Visar 159 resultat 

Delta i kliniska prövningar

Processen för att delta i kliniska prövningar regleras noggrant, liksom sättet som sponsorer annonserar om kliniska prövningar till potentiella deltagare.Patienter måste genomgå screening och måste ge sitt informerade samtycke...

Läs mer »

Information om läkemedelsprodukter

Information om läkemedelsprodukter tillhandahålls för patienter och vårdgivare på olika noggrant reglerade sätt. Den innefattar märkning på förpackningen, bipacksedel och produktresumé.

Läs mer »

Patientrepresentanter engagerade i klinisk utveckling

Patientrepresentanter kan delta i tidig klinisk utveckling genom partnerskap och arbetsrelationer med tillsynsmyndigheter, etikkommittéer, prövare och industrin.De kan komma med synpunkter och spela en viktig roll i flera bemärkelser.

Läs mer »

Läkemedelsföljsamhet

Läkemedelsföljsamhet (även kallat "patientföljsamhet" eller "efterlevnad") avser hur väl patienter följer läkarens anvisningar om när de ska ta läkemedlet, hur ofta och hur mycket.

Läs mer »

Filter