Sökresultat

Visar 159 resultat 

Nanopartiklar

Nanopartiklar är små partiklar som endast finns som intravenös beredning och som hjälper läkemedel att nå svårtillgängliga celler och vävnader.De kan även skydda molekyler och styra frisättningen av läkemedel...

Läs mer »

Allmänna toxicitetsstudier

I icke-kliniska toxicitetsstudier undersöks ett läkemedels säkerhetsprofil.Kandidatföreningar måste genomgå många olika toxicitetsstudier innan de först administreras i kliniska prövningar eller godkänns för försäljning.

Läs mer »

Aktivist, störningselement, representant

Det fanns aldrig tillräckligt många av oss aktivister men vi såg till att befinna oss varhelst en politiker talade eller öppnade ett nytt köpcenter eller firade någon händelse osv....

Läs mer »

Grunderna i tidig klinisk utveckling

Tidig klinisk utveckling syftar i allmänhet på de första studierna av ett läkemedel på människor, så kallade fas I- och fas II-studier.Studier i tidig klinisk utveckling fokuserar på det nya läkemedlets...

Läs mer »

Filter