Sökresultat

Visar 159 resultat 

Statistik i kliniska prövningar:nyckelbegrepp

Statistik spelar en viktig roll i kliniska prövningar när det gäller att förhindra fel, biaser och felaktiga slutsatser.I den här artikeln beskrivs några av statistikens nyckelbegrepp, till exempel hypotesprövning,...

Läs mer »

Djurmodeller

Djurmodellerna som används inom icke-kliniska prövningar väljs noggrant ut enligt olika faktorer.

Läs mer »

Epidemiologi

Epidemiologi är studien av de olika faktorer som påverkar förekomst, spridning eller förebyggande och kontroll av sjukdom, skada och andra hälsorelaterade händelser i en definierad mänsklig population.

Läs mer »

Ansökningar om godkännande för försäljning

Det slutliga målet för läkemedelsutvecklingsprocesser är att få ett godkännande att sälja den nya läkemedelsprodukten – ett godkännande för försäljning.Detta bör integreras i alla steg under läkemedelsproduktens livscykel.En ansökan...

Läs mer »

Filter