Wyniki wyszukiwania

widoczny 197 wyniki 

Joanna Robaczewska, Polska

Wierzę, że zaangażowanie pacjenta doprowadzi do wzmocnienia pozycji pacjenta i pozostanie jedną z głównych sił napędowych zmian transformacyjnych w opiece zdrowotnej, w tym profilaktyki, diagnozowania i leczenia.

Czytaj więcej »

Szczepionki

Szczepionki są preparatami biologicznymi utworzonymi ze zmodyfikowanych wersji drobnoustrojów powodujących chorobę. Szczepionka podnosi lub zapewnia odporność na konkretne choroby, zwykle w związku z działaniami profilaktycznymi lub leczeniem.

Czytaj więcej »

Rozwój niekliniczny: podstawowe zasady

Badania niekliniczne, polegające na testowaniu związku bez udziału ludzi, mogą być przeprowadzane w dowolnym momencie cyklu życia produktu. Celem badań nieklinicznych jest wskazanie terapii kandydujących mających największe szanse na...

Czytaj więcej »

Filtry