Søgeresultater

Viser 170 resultater 

Stefano Mazzariol, Italien

Jeg vil gerne arbejde med aktører med det formål at bringe patienter tættere på forskningen. Jeg ville ønske, at alle patienter kunne drage nytte af den viden, jeg får...

Læs mere »

Minikursus – Information & samtykke i forsøg

Startsættene giver dig links til relevant baggrundsinformation i værktøjskassen og tilhørende PowerPoint slides og andet, så du kan forberede et endags- eller flerdageskursus om produktinformation, informeret samtykke og patientinformation...

Læs mere »

Medicinsk udstyr

Medicinsk udstyr er produkter eller instrumenter, der bruges til forebyggelse, diagnose eller behandling af sygdomme. Medicinsk udstyr varierer i form og funktion, f.eks. fra inhalatorer over pacemakere til MR-apparater...

Læs mere »

Generelle toksicitetsundersøgelser

I non-kliniske toksicitetsforsøg undersøges et lægemiddels sikkerhedsprofil. Kandidatstoffer skal gennemgå mange forskellige toksicitetsundersøgelser, før de kan gives til deltagere i kliniske forsøg eller opnå markedsføringstilladelse.

Læs mere »

Evidensbaseret medicin

Evidensbaseret medicin kombinerer klinisk evidens og erfaring, så læger og patienter kan træffe de bedste beslutninger på et individuelt grundlag.

Læs mere »

Ansøgninger om markedsføringstilladelse

Det endelige mål for udviklingsprocessen i forbindelse med et lægemiddel er godkendelse til markedsføring af det nye lægemiddel – en markedsføringstilladelse. Dette bør indgå i alle trin i et...

Læs mere »

Filtre