Søgeresultater

Viser 170 resultater 

EUPATI Expert Patient Trainee, Irland

"Jeg er blevet spurgt, om jeg vil være medlem af den nationale EUPATI-platform i Irland, og jeg føler, at jeg kan medvirke til at øge patientinddragelsen inden for forskning...

Læs mere »

Genterapi

Genterapi er en metode til at genoprette funktionen i celler, som mangler gener eller ikke fungerer korrekt. Det er en meget eksperimentel teknik, men den har gjort fremskridt i...

Læs mere »

Præklinisk udvikling: Grundlæggende principper

Prækliniske undersøgelser kan udføres når som helst i løbet af produktets livscyklus, hvor lægemidlet testes på andre skabninger end mennesker. Prækliniske undersøgelser fokuserer på at identificere de kandidatbehandlinger, der...

Læs mere »

Dataindsamling i kliniske forsøg

Der findes flere former for dataindsamling i kliniske forsøg, bl.a. elektroniske metoder og patientrapporterede oplysninger (PRO). Alle former for dataindsamling skal overholde retningslinjerne for god klinisk praksis (GCP) for...

Læs mere »

Forsøgslægemidler: fra produktion til deltager

Under klinisk udvikling er de fremstillings- og distributionsfaciliteter, der forefindes, muligvis ikke egnede til et forsøgslægemiddel, men forsøgslægemidler skal alligevel fremstilles, opbevares og distribueres i overensstemmelse med god fremstillingspraksis...

Læs mere »

Filtre