Søgeresultater

Viser 170 resultater 

Patienter, der er engageret i DevelopAKUre mod AKU

Et eksempel på et offentligt-privat partnerskab (DevelopAKUre) mellem forskellige internationale koncerner i industrien (Sobi), patientorganisationer (AKU Society og ALCAP), hospitaler (Royal Liverpool, Hospital Necker og National Institute of Rheumatic...

Læs mere »

Biomarkører

Biomarkører er indikatorer, der bruges i medicinsk forskning til at måle biologiske processer, sygdomsprocesser og reaktioner på behandlinger. Brugen af biomarkører kan forbedre processen for udvikling af lægemidler og...

Læs mere »

Joanna Robaczewska, Polen

Jeg mener, at patientinddragelse vil styrke patienterne og fortsat være en af de vigtigste drivkræfter bag forvandlingen af sundhedssystemet, herunder forebyggelse, diagnosticering og behandling.

Læs mere »

Minikursus-startsæt – Den etiske komité

Startsættene giver dig links til relevant baggrundsinformation i værktøjskassen Toolbox og tilhørende PowerPoint-slidedesign og medier, så du kan forberede et endags- eller flerdageskursus om patientinddragelse i etiske komitéer.

Læs mere »

Forskningsetiske råd

Forskningsetiske råd evaluerer den etiske acceptabilitet i forskningen, før deltagerne kan blive tilmeldt en undersøgelse. Forskningsetiske råd er stærkt regulerede og neutrale organer, der fungerer i overensstemmelse med operative...

Læs mere »

Fødedygtige kvinder i kliniske forsøg

Når fødedygtige kvinder deltager i kliniske forsøg, skal der tages sikkerhedsforanstaltninger for at undgå utilsigtet eksponering af et embryo eller et foster over for et kandidatstof, før en tilstrækkelig...

Læs mere »

Filtre