Søgeresultater

Viser 170 resultater 

Genterapi

Genterapi er en metode til at genoprette funktionen i celler, som mangler gener eller ikke fungerer korrekt. Det er en meget eksperimentel teknik, men den har gjort fremskridt i...

Læs mere »

Præklinisk udvikling: Grundlæggende principper

Prækliniske undersøgelser kan udføres når som helst i løbet af produktets livscyklus, hvor lægemidlet testes på andre skabninger end mennesker. Prækliniske undersøgelser fokuserer på at identificere de kandidatbehandlinger, der...

Læs mere »

Dataindsamling i kliniske forsøg

Der findes flere former for dataindsamling i kliniske forsøg, bl.a. elektroniske metoder og patientrapporterede oplysninger (PRO). Alle former for dataindsamling skal overholde retningslinjerne for god klinisk praksis (GCP) for...

Læs mere »

Forsøgslægemidler: fra produktion til deltager

Under klinisk udvikling er de fremstillings- og distributionsfaciliteter, der forefindes, muligvis ikke egnede til et forsøgslægemiddel, men forsøgslægemidler skal alligevel fremstilles, opbevares og distribueres i overensstemmelse med god fremstillingspraksis...

Læs mere »

Amanda Bok, Belgien

Dette kursus har været et meget vigtigt bidrag til sundhedsfeltet og bør være en grundpille inden for offentlig uddannelse.

Læs mere »

Filtre