Ordliste

AJAX progress indicator
Søg:
(klar)
 • g
 • Genomiske teknologier
  Genomiske teknologier er de nye metoder, teknologier og instrumenter, der bruges til at undersøge og manipulere genomet.
 • Genotoksicitetsundersøgelse
  En genotoksicitetsundersøgelse har til formål at opdage kemiske forbindelser, der kan forårsage genetisk skade enten direkte eller indirekte i celler, som udsættes for de toksiske substrater. Genotoksicitetsundersøgelser kan udføres in vitro eller in vivo.Forbindelser, der viser sig positive i(...)
 • Genotoksin
  Et kemikalie eller andet middel, der fremkalder en skadelig ændring i en persons genetiske materiale, uanset hvilken mekanisme der har fremkaldt ændringen. Et genotoksin kan forårsage mutationer i DNA (et mutagen), det kan udløse kræft (et karcinogen), og det kan forårsage fosterskader (et(...)
 • Genotypebestemmelse
  Genotypebestemmelse er den proces, hvor forskelle i en persons genetiske struktur eller genotype bestemmes ved at undersøge personens individuelle DNA-sekvens. Dette kan gøres ved at sammenligne en persons genotype med en anden persons sekvens eller med en referencesekvens.
 • Gensidig anerkendelsesprocedure
  Den gensidige anerkendelsesprocedure er et system til lægemiddelgodkendelse i de enkelte medlemsstater (berørte medlemsstater), som anerkender godkendelsen fra en anden medlemsstat (referencemedlemsstaten), der har vurderet og godkendt et nyt lægemiddel.
 • Genterapi
  Genterapi er en eksperimentel teknik, der erstatter et fejlbehæftet gen i en celle eller tilføjer et nyt gen med henblik på at helbrede eller forebygge sygdomme. I fremtiden vil lægerne måske kunne bruge denne teknik til at behandle en sygdom i stedet for at skulle bruge lægemidler eller(...)
 • God fremstillingspraksis
  Formålet med god fremstillingspraksis (GMP) er at sikre, at produkter konsekvent fremstilles i overensstemmelse med relevante kvalitetsstandarder. Pålideligheden af kvalitetsprodukter garanteres via kontrol af de fem centrale parametre: medarbejdere, miljø, udstyr, metoder og materialer.
 • God laboratoriepraksis
  Principperne for god laboratoriepraksis (GLP) er en kvalitetsstandard, der vedrører den organisatoriske proces og de forhold, hvorunder non-kliniske sundheds- og miljøsikkerhedsundersøgelser planlægges, udføres, overvåges, registreres, rapporteres og arkiveres. GLP har til formål at sikre, at(...)
 • God lægemiddelovervågningspraksis
  God lægemiddelovervågningspraksis er en kvalitetsstandard for overvågning af lægemiddelsikkerheden og, om nødvendigt, foranstaltninger til reduktion af risiciene og forøgelse af fordelene ved lægemidler. Denne praksis sikrer registrering, indsamling, vurdering, forståelse og forebyggelse af(...)
 • Godtgørelse
  Inden for klinisk forskning er det økonomisk kompensation for berettigede udgifter, som deltagere, der er med i et bestemt forskningsprojekt, har.