Ordliste

AJAX progress indicator
Søg:
(klar)
 • i
 • Inklusionskriterier
  Inklusionskriterier er de karakteristika, som potentielle deltagere skal have for at komme i betragtning til at deltage i et forsøg. De beskriver patientpopulationen og patientudvælgelseskriterierne. Inklusionskriterier skal angive, hvilken testtype der bruges til at stille patienternes(...)
 • Internationalt fællesnavn (International Non-proprietary Name)
  Et internationalt fællesnavn (INN – International Non-proprietary Name) er et officielt generisk navn, som et farmaceutisk stof får. INN-navne letter kommunikationen, fordi der fastsættes et standardnavn for ethvert stof på markedet med mere end ét varemærke. Hvert INN-navn er éntydigt,(...)
 • Intravenos
  Intravenos înseamnă „în venă”. Acest termen este utilizat pentru a indica perfuziile sau lichidele administrate direct într-o venă cu ajutorul unei seringi sau al unui cateter (tub) intravenos. În comparație cu alte căi de administrare, calea intravenoasă este cea mai rapidă metodă de(...)
 • Investigators brochure
  Investigatorens brochure (IB) er et omfattende dokument, der sammenfatter alle de relevante kliniske og non-kliniske oplysninger om det lægemiddel, som skal undersøges i mennesker.En IB indeholder et afsnit med "Sammenfatning af data og vejledning til investigatoren (lægen)", som har til(...)
 • j
 • Juridisk værge
  En juridisk værge er en person, der er bemyndiget (f.eks. af en domstol) til at tage beslutninger på vegne af en anden person. I tilfælde, hvor en patient er ude af stand til selv at afgive informeret samtykke (f.eks. en patient på en intensivafdeling), kan en juridisk værge sommetider give(...)
 • k
 • Kandidatgen
  Et kandidatgen er en DNA-sekvens (et gen) i et kromosom, der med en vis sandsynlighed forårsager en sygdom. Genet kan være kandidat, fordi det findes i et bestemt kromosomområde, der er involveret i sygdommen, eller dets proteinprodukt mistænkes for at forårsage sygdommen. Kandidatgener er(...)
 • Kandidatlægemiddel
  I processen til udvikling af lægemidler er dette det stof blandt flere (stoffer), som opfylder kriterierne om virkning og sikkerhed, så det kan bruges i kliniske forsøg med mennesker. Bred information skal være tilgængelig om et kandidatlægemiddels virkningsmekanisme og farmakologi.
 • Kemoterapi
  Kemoterapi er en kræftbehandlingstype, hvor lægemidler bruges til at ødelægge kræftceller. Kemoterapi bruges sammen med operationer, stråleterapi eller biologisk terapi. Det virker ved at stoppe eller sinke de hurtigt voksende kræftceller. Kemoterapi kan dog også skade raske celler, der deler(...)
 • Klassevirkning
  Klassevirkning henviser til de ens resultater, behandlingsmæssige virkninger og bivirkninger for to eller flere lægemidler. Alle produkter i en klasse antages at være tæt beslægtet på tre områder: kemisk struktur, virkningsmekanisme og farmakologiske effekter.
 • Klassifikation af et lægemiddel
  I EU er der to klassifikationer af lægemidler til brug hos mennesker: lægemidler, der kræver recept: lægemidler, der ikke kræver receptDer kan være yderligere underkategorier på nationalt plan.