Współczynnik ryzyka

Współczynnik ryzyka to miara częstotliwości występowania zdarzenia w określonym okresie w jednej grupie w porównaniu do częstotliwości jego występowania w innej grupie.