Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktów Biobójczych [URPL]

Polish National Competent Authority. http://www.urpl.gov.pl/