T-toets

Een t-toets is een statistische toets waarmee kan worden vergeleken of de gemiddelde waarden van twee gegevensgroepen significant van elkaar verschillen. Het wordt gebruikt als maatstaf voor het verschil tussen de gemiddelden van de groepen, in verhouding tot de spreiding van gegevens binnen elke groep.

De t-toets helpt vast te stellen of een verschil in gemiddelde waarden tussen twee groepen het gevolg is van toeval in een steekproefselectie.