1

Statystyka

Statystyka to metoda matematyczna opisu i wyciągania wniosków w oparciu o dane. Statystyka jest istotną częścią procesu rozwoju leków na wielu jego etapach.