Przedstawiciel ustawowy

Przedstawiciel ustawowy (ang. legally authorised representative, LAR) to osoba upoważniona (na przykład przez sąd) do podejmowania decyzji w imieniu innej osoby. W sytuacji, gdy pacjent nie jest w stanie samodzielnie wyrazić świadomej zgody (na przykład pacjenci na oddziale intensywnej terapii), wówczas w pewnych przypadkach przedstawiciel ustawowy może zgodzić się w imieniu pacjenta np. na przeprowadzenie leczenia.