Protocol

Het protocol van een klinisch onderzoek is een document met:

  • De doelen (doelstellingen) van het onderzoek

 

  • De opzet van het onderzoek, inclusief:
    • Hoe deelnemers worden geselecteerd;

    

    • Hoeveel deelnemers nodig zijn;

    

    • Welke maten en eindpunten worden gebruikt; en

    

    • Hoe vertekeningen worden beperkt

    

    

 

  • Hoe de veiligheid van de deelnemers, en de vertrouwelijkheid van hun gegevens wordt gewaarborgd

 

  • Hoe de gegevens worden geanalyseerd

 

  • Hoe de verslaglegging van het onderzoek plaatsvindt

 

Het protocol is uiterst belangrijk voor het uitvoeren van een klinisch onderzoek; er wordt regelmatig naar verwezen gedurende het onderzoek en de algehele ontwikkeling van het geneesmiddel.