Postmarketing

Post-marketing verwijst naar de periode nadat een geneesmiddel is goedgekeurd (na vergunningverlening) en algemeen verkrijgbaar is voor gebruik.