Patiëntjaren

De statistische term patiëntjaar (of persoonsjaar) wordt in veel klinische onderzoeken en statistische risicobeoordelingen gebruikt.

Patiëntjaren worden als volgt berekend: Als 15 patiënten gedurende 20 jaar deelnamen aan een onderzoek over hartaanvallen, zou het onderzoek 300 patiëntjaren omvatten (15 x 20). Dit getal kan worden gedeeld door het aantal patiënten dat een bepaalde aandoening of voorval heeft gekregen of ondergaan. Als bijvoorbeeld 6 van deze patiënten een hartaanval hebben gehad, zou dat gelijk staan aan 1 hartaanval voor elke 50 patiëntjaren in het onderzoek (300 / 6 = 50).

Door op deze manier naar gegevens te kijken kunnen trends naar boven komen en kunnen onderzoekers het risicogehalte bekendmaken. In veel onderzoeken naar nieuwe geneesmiddelen worden bevindingen uitgedrukt in patiëntjaren. Als bijvoorbeeld 1 ernstige bijwerking optreedt voor elke 1000 patiëntjaren in een onderzoek, zou dit gezien kunnen worden als een aanvaardbaar risicogehalte.