Pålidelighed

Pålideligheden af en måling eller et instrument er, hvor konsistent målingen eller instrumentet er. En pålidelig måling giver samme resultat, når den gentages tilfældigt hos den samme patient eller på samme prøve. Det samme gælder for et pålideligt instrument. I kliniske forsøg er pålidelighed en vigtig faktor i valget af primære effektmål (f.eks. bedring af visse symptomer). Pålideligheden af målingerne bør vurderes formelt under designet af kliniske forsøg.

Pålidelighed er ikke det samme som gyldighed, der er den grad, hvori en måling måler det, den skal.