Ocena technologii medycznych

Ocena technologii medycznych, którego celem jest wpływanie na decyzje podejmowane w systemach opieki zdrowotnej. Jest to usystematyzowany proces analizy technologii medycznych (np. leków) i może obejmować ocenę:

  • dowodów klinicznych w porównaniu do istniejących modeli opieki zdrowotnej,
  • efektywności kosztowej,
  • wpływu na społeczeństwo i etykę systemu opieki zdrowotnej oraz życie pacjentów.

Dzięki procesowi można uzyskać podpowiedź, co do tego, czy dana technologia medyczna powinna zostać zastosowana, czy nie, a jeśli tak, w jaki sposób najlepiej to zrobić i dla których pacjentów istnieje największe prawdopodobieństwa skorzystania na tym. Oceny różnią się między sobą, ale większość koncentruje się na korzyściach zdrowotnych i zagrożeniach wynikających z zastosowania technologii. Mogą one też skupiać się na kosztach i innych, szerszych czynnikach, które mogą być związane z daną technologią i mieć wpływ na populację czy społeczeństwo. Mogą one także koncentrować się na zależności pomiędzy korzyściami i zagrożeniami oraz ustaleniach co do stosunku wartości do ceny.