Obszar pod krzywą

W badaniach farmakokinetycznych obszar pod krzywą (ang. Area Under the Curve, AUC) ma specjalne znaczenie. Jest to pole powierzchni pod wykreśloną linią na wykresie zależności stężenia leku w osoczu krwi od czasu. Na ogół, obszar ten jest obliczany od czasu podania leku do momentu, w którym jego stężenie w osoczu krwi jest znaczące. Obszar pod krzywą przedstawia łączną wartość ekspozycji organizmu na substancję czynną i służy do oceny oraz porównania profilu biodostępności dwóch leków. Czas, po którym substancja czynna osiąga maksymalne stężenie we krwi, określany jest jako Tmax, a maksymalne stężenie tej substancji we krwi określa się jako Cmax.