‘Lead-time bias’

‘Lead-time bias’ is vertekening doordat op verschillende tijdstippen wordt begonnen met meten. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de overlevingstijd bij patiënten suggereert dat ze beter worden wanneer dat niet het geval is.

Zo wordt kanker vaak gediagnosticeerd wanneer bij een patiënt symptomen ontstaan, en de overlevingstijd van de patiënt wordt doorgaans gedefinieerd als hoelang ze leven na de diagnose. Als door een screeningtest kanker eerder kan worden vastgesteld – voordat er symptomen optreden – leidt dit tot een langere overleving simpelweg doordat de diagnose eerder werd gesteld. De patiënt overleeft mogelijk in feite niet langer dan het geval zou zijn geweest zonder de screening.