Kwalitatief onderzoek

Kwalitatieve onderzoeken zijn gebaseerd op het verzamelen van informatie die de perspectieven en beweegredenen van mensen beschrijft. In tegenstelling tot kwantitatieve onderzoeken proberen ze niet iets te kwantificeren en wordt hierbij geen statistiek toegepast.

Een kwalitatief onderzoek kan zich richten op groepen, interviews of observatie of een combinatie van methoden. Groepsgroottes (het aantal mensen dat voor deelname wordt gerekruteerd) zijn lastiger te voorspellen en zijn vaak kleiner dan in kwantitatieve onderzoeken. Onderzoekers die kwalitatieve onderzoeken uitvoeren, analyseren hun gegevens vaak gaandeweg het onderzoek en zoeken niet langer naar nieuwe deelnemers wanneer er geen nieuwe inzichten worden gevonden.

Onderzoekers die kwalitatieve onderzoeken uitvoeren, gaan er niet vanuit dat ze weten wat de belangrijke kwesties zijn. Vaak worden de werkelijke kwesties pas vastgesteld wanneer het onderzoek al wordt uitgevoerd. Kwalitatieve methoden worden daarom vaak ontwikkeld om deelnemers de vrijheid te geven kwesties naar voren te brengen die voor hen belangrijk zijn. Zo worden er voor interviews eerder onderwerpsuggesties opgesteld dan strak gedefinieerde vragenlijsten.

Kwalitatieve methoden worden vaak gebruikt in combinatie met andere methoden om rijke en uitgebreide datasets te verkrijgen.