Konfidensinterval

Et konfidensinterval er et estimeret interval af værdier, hvor alle data (resultater) højst sandsynligt vil ligge. For en bestemt behandlingseffekt, der måles i et forsøg på et udsnit af en population kan konfidensintervallet beregnes med henblik på at angive det “bedste bud” på et interval for den behandlingseffekt, der vil kunne observeres for hele population.

Sandsynligheden for, at konfidensintervallet vil indeholde værdien, kaldes for konfidensniveauet. Traditionelt set angives konfidensniveauer til 95 % eller 99 %. Det betyder, at forskere er 95 % (eller 99 %) sikre på, at den målte effekt ligger inden for det reelle interval.

I stedet for f.eks. at estimere den gennemsnitlige alder for en population på 15 år siger forskere, at den gennemsnitlige alder er mellem 14 og 16. Dette konfidensinterval indeholder den reelle værdi, som bliver estimeret.