Interwencja

W medycynie interwencja to działanie, które zmienia rezultat lub przebieg choroby lub stan zdrowia, którego celem jest uniknięcie złego stanu zdrowia lub jego poprawa poprzez wykorzystanie terapii, produktów leczniczych, urządzeń medycznych lub procedur/operacji.