Inklusionskriterier

Inklusionskriterier er de karakteristika, som potentielle deltagere skal have for at komme i betragtning til at deltage i et forsøg. De beskriver patientpopulationen og patientudvælgelseskriterierne.

Inklusionskriterier skal angive, hvilken testtype der bruges til at stille patienternes diagnose, samt specifikke sygdomskrav (f.eks. hvor alvorlig sygdommen er, om tidligere behandlinger har vist gode eller dårlige resultater, samt eventuelle andre faktorer, der kan påvirke prognosen, f.eks. alder, køn eller etnisk tilhørsforhold).

Inklusionskriterierne (og eksklusionskriterier) er vigtige dele af en forsøgsprotokol. Hvis inklusions- og eksklusionskriterierne defineres ordentligt, øges chancen for, at forsøget vil give pålidelige resultater. De beskytter også deltagerne mod skader og minimerer risikoen.