Genom

Genom jest to pełny zestaw instrukcji genetycznych organizmu. Każdy genom zawiera wszystkie informacje potrzebne do budowy danego organizmu oraz umożliwienia mu wzrostu i rozwoju. Genom zawiera zarówno geny, jak i sekwencje niekodujące DNA/RNA. Genom ludzki składa się z około 35 000 genów.

Projekt Poznania Genomu Ludzkiego, zakończony w 2003 r. był międzynarodowym działaniem zmierzającym do identyfikacji wszystkich genów w ludzkim DNA i określenia sekwencji 3 miliardów par zasad w DNA. Jego realizacja zajęła 13 lat.

Badania genomu wsparły diagnozowanie chorób i wyszukiwanie markerów genetycznych niektórych z nich.