Farmakologi

Farmakologi er studiet af lægemidler, herunder deres karakteristika, interaktioner og anvendelser, og den biokemiske og fysiologiske effekt, de har på cellen, vævet, organet eller organismen.