Działanie niepożądane

Działanie niepożądane to każde niepożądane zdarzenie lub doświadczenie, co do którego zachodzi podejrzenie o występowanie zależności przyczynowo-skutkowej z danym lekiem. Jest to synonim terminu niepożądana reakcja polekowa (ang. Adverse Drug Reactions, ADR).