Czynnik ryzyka

Czynnik ryzyka to charakterystyka lub nawyk zwiększający prawdopodobieństwo rozwoju u danej osoby określonej choroby, na przykład brak aktywności fizycznej może wraz z upływem czasu przyczynić się do wzrostu wagi, wysokiego ciśnienia krwi i wysokiego poziomu cholesterolu. Czynniki ryzyka dzielimy na:

  • behawioralne (zła dieta, palenie, spożywanie alkoholu),
  • biomedyczne (duża masa, wysokie ciśnienie krwi),
  • środowiskowe (społeczne, ekonomiczne, kulturowe),
  • genetyczne (nieprawidłowości chromosomalne),
  • demograficzne (wiek, płeć, pochodzenie etniczne).