Błąd systematyczny związany z publikacją

Błąd systematyczny związany z publikacją występuje, jeśli prawdopodobieństwo opublikowania jednego wyniku badania jest większe niż innego.

Na przykład publikowanie wyników badań ukazujących znaczne korzyści wynikające z nowego leczenia, ale niekoniecznie publikowanie wyników ukazujących niewielkie lub brak korzyści, prowadzi do błędu systematycznego związanego z publikacją. Efektem jest przecenianie zalet nowego leczenia.

Są dostępne metody pozwalające wyeliminować błąd systematyczny związany z publikacją. Na przykład istnieją publiczne bazy danych, w których można rejestrować badania kliniczne przed ich rozpoczęciem. W efekcie wszystkie zarejestrowane badania kliniczne są znane, także te, które ostatecznie dowodzą braku korzystnego działania badanego leczenia. Badaczy zachęca się do rejestrowania badań, na przykład dlatego, że pewne znane pisma medyczne utrzymują, że będą publikować wyłącznie informacje o badaniach wcześniej zarejestrowanych w publicznej bazie danych.