Błąd I rodzaju

Błąd I rodzaju występuje w statystycznych badaniach hipotezy i polega na nieprawidłowym odrzuceniu prawdziwej w rzeczywistości hipotezy zerowej. Błędy typu I są także określane jako „fałszywie dodatnie”; polegają na wykryciu dodatniego efektu tam, gdzie w rzeczywistości nie ma żadnego efektu.

Jaskrawym przykładem jest to, że błędy rodzaju I mogą zabić pacjenta — jeśli na przykład w badaniu nieprawidłowo określono, że standardowe leczenie nie było lepsze od nowego i w efekcie zastosowano u pacjentów nowe leczenie, skutki mogą być katastrofalne.

Błędów rodzaju I nie da się uniknąć całkowicie, ale badacze projektujący badania kliniczne powinni zdecydować o akceptowalnym poziomie ryzyka związanego z takimi błędami. Do kontrolowania odsetka błędów rodzaju I można wykorzystać wiele metod statystycznych. Metody stosowane w badaniach klinicznych powinny być wskazane w protokole badania lub w dotyczącym go planie analizy statystycznej.