Biobank

Biobank to wielki, uporządkowany zbiór próbek, zwykle uzyskanych od ludzi i wykorzystywanych do badań. Biobanki przechowują próbki skatalogowane pod kątem cech genetycznych, klinicznych i innych, takich jak wiek, płeć, grupa krwi i pochodzenie etniczne. Niektóre próbki są także wydzielone zgodnie z czynnikami środowiskowymi, na przykład z uwzględnieniem, czy dawca był narażony na działanie jakiejś substancji, która może wpływać na stan zdrowia. Biobanki odgrywają ogromną rolę w badaniach biomedycznych, takich jak genomika i medycyna spersonalizowana. Badacze korzystają z biobanków, jeśli potrzebują do badań próbek o podobnych cechach.