Badanie obserwacyjne

W epidemiologii i statystyce badanie obserwacyjne pozwala wyciągać wnioski dotyczące możliwego efektu leczenia uczestników, jeśli badacz nie ma wpływu na przydział uczestników do grupy leczenia i do grupy kontrolnej.

W pewnych wypadkach jednak badania obserwacyjne są najodpowiedniejsze — na przykład jeśli badana choroba jest rzadka. Ponadto nieinterwencyjne badania obserwacyjne są niekiedy jedyną akceptowalną etycznie możliwością. Na przykład w przypadku badania wpływu czynników środowiskowych takich jak azbest, celowe narażenie uczestników na jego działanie byłoby nieetyczne.

Uczestnicy nieinterwencyjnego badania obserwacyjnego nie są poddawani żadnym dodatkowym procedurom diagnostycznym ani monitorującym, a do analizy zebranych danych stosuje się metody zaczerpnięte z epidemiologii (zgodnie z Artykułem 2(c) Dyrektywy 2001/20/WE). Nieinterwencyjne badanie obserwacyjne nie jest badaniem randomizowanym z grupą kontrolną.