Autologiczny

Komórki lub tkanki autologiczne to komórki lub tkanki uzyskane od danej osoby. Tkanką autologiczną jest na przykład skóra przeszczepiana z jednej części ciała do innej; w zaawansowanych terapiach komórki macierzyste są pobierane, magazynowane, a następnie wszczepiane tej samej osobie. Przeszczepy autologiczne stosuje się w przypadku wielu różnych nowotworów komórek krwi. Przeszczep autologiczny komórek macierzystych jest czymś innym niż przeszczep allogeniczny, kiedy to dawca i biorca przeszczepianych komórek macierzystych są różnymi osobami.