Anonyme kodningssystemer

Datasæt fra enkeltpersoner i et forsøg får tildelt entydige koder, så de kan opbevares og administreres korrekt. Anonyme kodningssystemer (ACS) bruger koder, der ikke er relateret til personlige oplysninger, som på nogen måde kan bruges til at identificere enkeltpersoner (en deltagers initialer eller sygejournalnummer må f.eks. ikke medtages i koden). Det giver enkeltpersoner mulighed for at være anonyme, når de deltager i kliniske forsøg.

Kodning kan være vigtig, så det er muligt at spore enkeltpersoner i fremtiden (f.eks. for at give autoriseret sundhedsfagligt personale mulighed for at følge op på forsøgsresultater). For at give mulighed for dette bliver oplysningerne om, hvilke enkeltpersoner der har fået hvilke koder, normalt holdt hemmelige, f.eks. på et separat sted, som ikke indgår i forsøget.